Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad