Identifikácia potrieb v oblasti živého dedičstva v komunitách vysídlencov z Ukrajiny

Projekt je vytvorený v súlade s UNESCO dokumentom zhrňujúcim operačné princípy a modality na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v núdzových situáciách (https://ich.unesco.org/en/emergency-situations-01117), ktoré zdôrazňujú, že predmetné komunity by mali byť hlavnými aktérmi pri identifikácii toho, ako môže byť ich nehmotné kultúrne dedičstvo ovplyvnené krízou a ako je možné ho chrániť.

Na konci júna 2022 bola uzavretá prvá trojmesačná fáza zisťovania potrieb, ktorá sa v priebehu leta 2022 preklápa do druhej fázy. V koordinácii ÚESA SAV, v. v. i., každý zo zúčastnených partnerov na základe identifikovaných potrieb vypracuje konkrétne projekty na podporu ochrany živého dedičstva Ukrajiny. Tretiu fázu by mala predstavovať samotná realizácia aplikovaných projektov v priebehu roka 2023.