InovEduc – Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev

Cieľom projektu je zintenzívnenie spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti vývoja inovatívnych metód vzdelávania. Výsledkom projektu je byť uplatnenie najnovších trendov informačno-komunikačných technológií s využitím podpory existujúceho neformálneho cezhraničného partnerstva. Jedným z výstupov je digitalizácia 3D objektov (kultúrnych pamiatok ako aj prírodných zvláštností východného Slovenska a Zakarpatia). Ich využitie pri moderných inovatívnych metódach vzdelávania študentov a učiteľov na ZŠ, SŠ aj na univerzitách prispeje k tomu, aby sa idey, myšlienkové koncepty či dobový ideologický kontext, ktoré za objektmi/pamiatkami stoja, atraktívnou formou sprístupnili všetkým záujemcom. Ďalším relevantným výsledkom projektu je vytvorenie piatich pracovných a metodických materiálov pre učiteľky a učiteľov v oboch krajinách. Materiály využívajú moderné prístupy zobrazovania informácii pre edukáciu širších vzťahov v regióne. Zároveň sa školí 20 učiteliek a učiteľov, ktorí budú aj po ukončení projektu pôsobiť ako šíritelia výsledkov projektu.