Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva