Nacionalizmus v slovenskej a maďarskej archeológii, etnológii a historiografii