Obrazy iných v etnických karikatúrach (2. pol. 19. stor. a 1. pol. 20. stor.)