Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien