Slow Memory: transformative practices for times of uneven and accelerating change (SlowMemo)

Hlavným cieľom tohto projektu je spustiť novú fázu bádania v Memory studies poskytnutím platformy pre vytvorenie sieťového, nadnárodného, ​​multidisciplinárneho výskumu, ktorý sa systematicky prepája s poznatkami environmentálnej vedy, epistemológií štúdií domorodých obyvateľov (Indigenous studies), štúdií mieru a konfliktov (Peace and conflict studies) a politickej ekonómie CA Slow memory prepája vedcov a odborníkov z praxe, aby  spoločne uvažovali, ako zachytiť a reagovať na pomalé násilie v spoločnostiach, environmentálne, ekonomické a sociálne zmeny. Cieľom je kreovať a zdieľať inovatívne prístupy, ktoré sa bežne nepovažujú za relevantné pre kolektívnu pamäť.