Sociokultúrne trendy slovenského vidieka (Implementácia rozvojových programov na regionálnej úrovni)