Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku