Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad