30 rokov vo výskumných táboroch: jubilejné spomienky na prácu v teréne