Avion

Kniha predstavuje jedinečné spojenie príbehov, ktoré jej autorky Katarína Haberlandová a Ľubica Voľanská zbierali niekoľko rokov. Je to príbeh bytového domu Avion (vrátane starostlivosti oň v rámci možností niekoľkých politických režimov, v zmysle každodennej údržby a od roku 1985 i pamiatkovej ochrany), príbeh jeho obyvateľov bezprostredne spätých s domom a životom v ňom a v neposlednom rade príbeh autora návrhov Avionu, architekta Josefa Mareka (1889 – 1966). V rámci nich ide o previazanie veľkých a malých dejín, keďže všetky spomenuté príbehy sa odohrávajú v určitom priestore a čase, majúc v pozadí dejiny Bratislavy, ale aj širšieho regiónu či štátnych útvarov, ktorých bolo mesto a miesto súčasťou. Monografia bola vydaná aj ako elektronická publikácia vo formáte e-book.

 

Kľúčové slová: