Bibliografia publikácií spoluriešiteľov CE SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach Región strednej Európy“