Druhošancové vzdelávanie na Slovensku: Implementačná prax a jej bariéry

Cieľom publikácie je zmapovanie fungovania vzdelávania druhej šance na Slovensku, konkrétne preskúmanie legislatívneho a regulačného rámca a praktických skúseností s implementáciou programov zo strany aktérov verejnej správy a samotnej cieľovej skupiny.

 

 

Kľúčové slová: