Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spoločenstva v 20. storočí.