Hodnota zmeny – zmena hodnoty: demarkačný rok 1989