Jedlo ako kľúč ku kultúre. (Geneticko-historické a sémantické aspekty nášho stravovania)