Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík