Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia