Malé dejiny veľkých udalostí v Československu po roku 1948, 1968, 1989. I., II.