Marian Devotion Among the Roma in Slovakia: Post-Modern Religious Response to Marginality

Na základe svojho viacročného výskumu religiozity vo viacerých lokalitách na Slovensku, autorka prináša plastický obraz o mariánskej úcte medzi Rómami na Slovensku. Monografia bola vydaná aj ako elektronická publikácia vo formáte e-book.

Kľúčové slová:

mariánska úcta; Panna Mária; Rómovia; religiozita