Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike