Nevyrozprávané susedské histórie: Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív

Kľúčové slová:

holokaust, identita, pamäť, oral history