Nové metódy a metodologické orientácie sociálnych vied: Interpretatívna a kognitívna antropológia