Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století