Prach alebo popol: Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie

Kľúčové slová: