Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve