Sedem (židovských) problémov: Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie

Kľúčové slová: