Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru