Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II.