Socializmus na tanieri: Možnosti a praktiky stravovania obyvateľov Slovenska v rokoch 1948 – 1989

Kľúčové slová:

Galéria