Študentský projekt Stratení susedia – zabudnutá história