Svet roľníka: agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu