Ťažké časy. Roky 1938-1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze

Kniha Ťažké časy (Roky 1938 – 1945 v aktuálnom spoločenskom diskurze), ktorá prináša tri rôzne pohľady na historické korene a súčasné reflexie vojnového slovenského štátu a holokaustu, predstavuje dôležitý prínos k hlbšiemu poznaniu nedávnej minulosti Slovenska a jej presahov do súčasnosti.

Získané poznatky zároveň potvrdzujú, že napriek časovému odstupu, blížiacemu sa odchodu posledných svedkov doby a dostupným historickým faktom, ostáva tento režim aj tri štvrte storočia po jeho zániku stále aktuálnym problémom našej súčasnosti.
 
Editor: Peter Salner
Autori: Daniel Luther, Soňa G. Lutherová, Zuzana Panczová

Kľúčové slová: