Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov na lokálnej úrovni