V službách etnografie. Zborník k 70. výročiu narodenia Ondreja Krupu /A néprajztudomány szolgálatában. Köszöntkönyv Krupa András 70. születésnapja tiszteletére