Vidiek v procese transformácie. Výsledky etnografického výskumu jedného západoslovenského regiónu