Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí