Židia na Slovensku po roku 1945: Komunita medzi vierou a realitou