Memorandum o spolupráci na medzinárodnom projekte PARI