Monika Vrzgulová vystúpi na konferencii Holokaust na južnom Slovensku (1938 – 1945)