​6. rámcový program Európskej únie Marie Curie Training Program

European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean. Projekt je určený na výmenu doktorandov medzi desiatimi európskymi školiacimi pracoviskami. 

Evidenčné číslo projektu: MEST-CT-2004-007066 

Nositeľ projektu: Koordinujúca inštitúcia: Universita Ca´Foscari, Benátky, prof. Rolf Petri

Doba riešenia: 2005–2008 

Výstupy v roku 2007: G. Kiliánová aktívna účasť „Building on the Past. European Doctorate in Social History of Europe and the Mediterranean. Concluding seminar of Marie Curie Fellows.“ Štokholm, Švédsko, 14.–16.6. 2007. Predsedníčka panelu: „Religion and Representation in Medieval and Early Modern Times“. V roku 2007 prijatie a školenie 4 zahraničných doktorandov (Clara Royer, Jan Grill, Marijana Jakimova, Celia Donert).

Dátum ukončenia projektu: 
december, 2008
Typ projektu: