Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

24. 5. 2022 od 17:30

V mene Vedeckej rady ÚESA SAV, v. v. i. Vás pozývame na odbornú prednášku, ktorá sa uskutoční 24. 5. 2022 od 17:30 v priestoroch ÚESA SAV, v. v. i., v Seminárnej sále na Klariskej 5 v Bratislave.

Prednášajúci: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.

 Sociálna nákazlivosť spomienok: Rozprávania o stretnutiach s nadprirodzenom

Prednáška z cyklu Antropologické potulky svetom ľudských kultúr sa bude venovať tradičnej téme známej ako "poverové rozprávania". Opierajúc sa o psychologické, ale tiež evolučné vysvetlenia, prednášateľ vysvetlí ako sú spomienky a chápanie poverových rozprávaní spoluvytvárané a transformované rôznymi kultúrnymi a spoločenskými vplyvmi. Osobné zážitky a spomienky sú tak do veľkej miery kultúrnym javom. 

Galéria: