Kreatívne centrá z eurofondov: aby neostali bez obsahu a neohrozili existujúce komunity

Je dôležité, aby sa zrekonštruované budovy naplnili trvalo udržateľným obsahom. A ten prinesú nájomníci a užívatelia priestorov – umelci, kultúrni a kreatívni pracovníci, mladí podnikatelia či občianski aktivisti

Bolo by chybou automaticky predpokladať, že existujúce nezávislé kultúrno-kreatívne a komunitné centrá sú odkázané na túto eurofondovú výzvu. Sami sa totiž väčšinou hlásia k sfére tzv. nezriaďovanej kultúry, ktorá sa snaží byť zo svojej podstaty nezávislá a apolitická.

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa