Prázdne slová o minulosti

Kameň si však „pamätá“. Preto si budujeme pomníky a pamätníky, ktoré sľubujú, že na skutočný priebeh udalostí nezabudneme. Že nebudú vymazané a zničené a obetiam dajú zmysel. Ale kameň je aj nemý a obsah spomienok si (re)konštruujeme my sami. Slovenská krajina je plná artefaktov s rozporuplným odkazom. Naše oslobodenie Červenou armádou od fašizmu tiež za roky totality akosi zhorklo.

 

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa