Vedecké vizionárstvo v post-normálnej dobe

Výskumy ukazujú, že najmä mladá generácia sa ťažko vysporiadava s veľkým prílevom netriedených informácií (syndróm TV-detí, úpadok nielen čitateľskej, ale celkovej gramotnosti a praktických zručností). Hoci exponenciálne narastá počet, hustota a intenzita komunikácie na sociálnych sieťach, podľa posledných výskumov sa ukazuje, že takmer polovica mladých ľudí trpí pocitom osamelosti a má sklony k duševným poruchám a chorobám.

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa

Tomáš Kubisa