uesasav_odbsem_090424_page-0001

Podujatia

Cesty (francúzskeho) geografa po slovenskom vidieku
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku, ktorá sa uskutoční v utorok 9. apríla 2024 od 13.00 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave. Na odbornom seminári vystúpi Michel Lompech z Université Clermont Auvergne...

Pripravované podujatia

Archív podujatí

conference
Etnológia v treťom tisícročí: témy, metódy, výzvy
Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti 70. výročia založenia Ústavu etnológie SAV pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Podujatie sa uskutoční 19.-21. októbra 2016 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.Etnológia,...
noc_v
Noc výskumníkov 2016
Ústav etnológie SAV sa na tohtoročnej Noci výskumníkov 2016 prezentuje stánkom na tému inakosti. Aktivity sú prepojené s témami našich výskumov, ktoré sa snažia odpovedať na otázku “Čo nás odlišuje?” Všetci sa s niečím identifikujeme a zároveň vnímame...
nairs_summer-school_2016-1-2
1. letná škola pre PhD študentov NAIRS
Ústav etnológie SAV v Bratislave, ako jedna z piatich zakladajúcich inštitúcií Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions in Romani Studies – NAIRS), v týchto dňoch organizuje 1. letnú školu doktorandov. Na...
ii2
Prezentácia novej publikácie Čierno-biele svety
Vo vydavateľstve VEDA vyšla nová kniha s názvom Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Na viac ako 600 stranovej publikácii sa autorsky podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, ktorí...
romanikieli2
Romani Studies in Sweden and Finland
Ústav etnológie SAV Vás pozýva na Odborný seminár, na ktorom vystúpi Prof. Kimmo Granqvist (Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies, University of Helsinki; Södertörn University, the Centre for Baltic and East European Studies /CBEES/,...
img_20160629_103257_0
Stretnutie Network of Academic Institutions on Romani Studies (NAIRS) na Ústave etnológie SAV
Ústav etnológie SAV patrí prostredníctvom svojej riaditeľky Dr. Tatiany Podolinskej k zakladajúcim členom Siete akademických inštitúcií pre rómske štúdiá (Network of Academic Institutions on Romani Studies). Sieť bola založená 29. februára 2016 v Štokholme...
content-pixie-31Sws6llA2g-unsplash
Laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV
Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied (ÚEt SAV) oslavuje 70 rokov. Vznikol v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. V súčasnosti je vrcholným vedeckým pracoviskom základného a aplikovaného výskumu v odboroch etnológia, kultúrna...
70 rokov uesa (2)
Výstava k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV
V polovici júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave uskutočnil slávnostný laudačný deň k 70. výročiu Ústavu etnológie SAV.Súčasťou podujatia bola aj výstava venovaná činnosti pracoviska od jeho založenia, ktorú pripravili Daniel Luther a Dušan...
pexels-pixabay-355948
PhD. konferencia 2016
Pozývame Vás na tohtoročnú PHD. konferenciu, ktorá sa uskutoční v utorok 7.6. 2016 o 13:00 hod v zasadačke v podkroví v budove spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19.  Na podujatí vystúpia študentky 1.ročníka doktorandského štúdia Ústavu etnológie...
bmid_socializmus-na-tanieri-97Z-402586
Odborný seminár 24. 5. 2016
Srdečne Vás pozývame na ďalší z odborných seminárov Ústavu etnológie SAV, ktorý sa uskutoční 24. 5. 2016 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave. Na podujatí vystúpi naša kolegyňa Prof. PhDr....
placeholder - logo 5 2x
Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV
Predsedníčka vedeckej rady Ústavu etnológie SAV PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. pozýva všetkých členov a členky akademickej obce ÚEt SAV na výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa/riaditeľky Ústavu etnológie SAV. Výberové konanie sa uskutoční...
placeholder - logo 4 2x
Odborný seminár 26. 4. 2016
Srdečne Vás pozývame na ďalší z odborných seminárov Ústavu etnológie SAV, ktorý sa uskutoční 26. 4. 2016 o 13:00 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave. Na podujatí vystúpi Mgr. Ján Hlavinka, PhD.,...