uesasav_odbsem_090424_page-0001

Podujatia

Cesty (francúzskeho) geografa po slovenskom vidieku
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku, ktorá sa uskutoční v utorok 9. apríla 2024 od 13.00 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave. Na odbornom seminári vystúpi Michel Lompech z Université Clermont Auvergne...

Pripravované podujatia

Archív podujatí

desire-domcek_0
Dizajn pre všetkých v starnúcej spoločnosti
Druhý zo série workshopov v rámci projektu Erazmus+ DESIRE – Dizajn pre všetkých – metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek, ktorý organizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Na podujatí sa stretnú odborníčky a odborníci zo...
heritage
Critical Heritage Studies in Theory and Practice
The concept of heritage as something inherited from the past to preserve for the future generations has been in the focus of a critical re-evaluation since the beginning of the twenty-first century. Both researchers and managers of various types of heritage...
danie-franco-CeZypKDceQc-unsplash
Sociálne siete v starnúcej spoločnosti
Proces starnutia je súčasťou vývoja súčasnej svetovej populácie. Starnutie je definované ako sociálna kategória cez vzťah spoločnosti k nej a preto sa diskusia nezameriava len na zvyšujúci sa podiel osôb v starobe v spoločnosti. V centre pozornosti našej...
conference
Memory of the Communist past
The Communist regimes in Central and Eastern Europe fell 30 years ago. A variety of designs, attitudes and methodological approaches have developed which have resulted in projects that are focused on the way the “Communist past” is represented and communicated...
desire-original
Design for All in the Aging Society
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v rámci projektu Erazmus+ DESIRE – Dizajn pre všetkých – metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek odborné workshopy o sociálno-vednej perspektíve na problematiku dizajnu pre všetkých...
memories
Súčasné obrazy socializmu
Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne. Súčasné obrazy socializmu Mgr....
sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash
Odborný seminár ÚESA SAV
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. a Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.Seminár bude v utorok 3. 12. 2019 o 13.00 hod. v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV,...
akademiaRS
Akadémia rómskych štúdií 2019
Ústav entológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 5. ročník Akadémie rómskych štúdií 2019. Abstrakty príspevkov z rozličných disciplín,...
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.Na podujatí budú prezentovať výsledky projektov koordinovaných a riešených v rokoch 2016 – 2018 v Ústave etnológie a sociálnej...
pexels-pixabay-256302
Prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky
Pozývame Vás na prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Podujatie sa uskutoční v utorok 5. 11. 2019 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave.    13:00...
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom naši kolegovia a kolegyňa predstavia projekty, riešené v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Všetky tri projekty začali v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. Mgr. Vladimír...
250974484_293070949486515_3299802011039898660_n
Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vystúpi s prezentáciou: Etnojazyková revitalizácia v minoritnom...