foto

Podujatia

Reflections on Gender Studies at an American Faith-Based Institution in the Age of Trump
V rámci odborného seminára nášho ústavu si Vás dovoľujeme pozvať na prednášku zahraničnej hostky Cheri Larsen Hoeckley z Westmont College (USA), ktorá sa uskutoční 14. novembra 2023 od 13.30 v zasadačke ÚESA SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Pripravované podujatia

Archív podujatí

desire-original
Design for All in the Aging Society
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v rámci projektu Erazmus+ DESIRE – Dizajn pre všetkých – metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek odborné workshopy o sociálno-vednej perspektíve na problematiku dizajnu pre všetkých...
memories
Súčasné obrazy socializmu
Riešiteľský tím projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Vás pozýva na odborný seminár, na ktorom vystúpi Mgr. et Mgr. Oto Polouček, Ph.D z Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brne. Súčasné obrazy socializmu Mgr....
sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash
Odborný seminár ÚESA SAV
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Tatiana Zachar Podolinská. PhD. a Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. prezentovať aktuálne a ukončené projekty VEGA.Seminár bude v utorok 3. 12. 2019 o 13.00 hod. v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV,...
akademiaRS
Akadémia rómskych štúdií 2019
Ústav entológie a sociálnej antropológie SAV organizuje v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 5. ročník Akadémie rómskych štúdií 2019. Abstrakty príspevkov z rozličných disciplín,...
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom vystúpia prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. Doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.Na podujatí budú prezentovať výsledky projektov koordinovaných a riešených v rokoch 2016 – 2018 v Ústave etnológie a sociálnej...
pexels-pixabay-256302
Prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky
Pozývame Vás na prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Podujatie sa uskutoční v utorok 5. 11. 2019 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave.    13:00...
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom naši kolegovia a kolegyňa predstavia projekty, riešené v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Všetky tri projekty začali v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. Mgr. Vladimír...
250974484_293070949486515_3299802011039898660_n
Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vystúpi s prezentáciou: Etnojazyková revitalizácia v minoritnom...
250974484_293070949486515_3299802011039898660_n
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Júlia Holáňová a Mgr. Radoslava Semanová, doktorandky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV prezentovať výsledky ich študijných pobytov v zahraničí. Seminár bude v utorok 25. 6. 2019 o 13.00...
kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash
Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology
Informácie o podujatí: bratislava_conference_june_2019_0   Kniha abstraktov: boa_bratislava_conference_june_2019_1
denise-jans-tV80374iytg-unsplash
Smutné jazyky
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú a Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Filozofickej fakulty UK a Anna Grusková prezentovať film Smutné jazyky.„Ten dejepis bol písaný vždy o niečom inom, než naši ľudia prežili… My sme ľudia, ktorí žijú...
pexels-pavel-danilyuk-8761301
The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging in East Central Europe and the U.S.
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budeJonathan Larson, Instructor of Anthropology, Grinnell College, USA prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging...