Coha

Podujatia

COHA 2023
Česká asociace orální historie v spolupráci s našim Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.,  Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Katedrou etnológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vyzývajú...

Pripravované podujatia

Archív podujatí

pexels-pixabay-256302
Prednášky v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky
Pozývame Vás na prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Podujatie sa uskutoční v utorok 5. 11. 2019 v zasadačke v podkroví budovy spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ulici 19 v Bratislave.   ...
the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom naši kolegovia a kolegyňa predstavia projekty, riešené v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV. Všetky tri projekty začali v roku 2019 s podporou Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV. Mgr. Vladimír...
250974484_293070949486515_3299802011039898660_n
Etnojazyková revitalizácia v minoritnom prostredí
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vystúpi s prezentáciou: Etnojazyková revitalizácia v minoritnom...
250974484_293070949486515_3299802011039898660_n
Odborný seminár
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú Mgr. Júlia Holáňová a Mgr. Radoslava Semanová, doktorandky Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV prezentovať výsledky ich študijných pobytov v zahraničí. Seminár bude v utorok 25. 6. 2019 o 13.00...
kaitlyn-baker-vZJdYl5JVXY-unsplash
Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology
Informácie o podujatí: bratislava_conference_june_2019_0   Kniha abstraktov: boa_bratislava_conference_june_2019_1
denise-jans-tV80374iytg-unsplash
Smutné jazyky
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budú a Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. z Filozofickej fakulty UK a Anna Grusková prezentovať film Smutné jazyky.„Ten dejepis bol písaný vždy o niečom inom, než naši ľudia prežili… My sme ľudia, ktorí žijú...
pexels-pavel-danilyuk-8761301
The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging in East Central Europe and the U.S.
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom budeJonathan Larson, Instructor of Anthropology, Grinnell College, USA prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom The Lives of Others: Surveillance, Discourse, and the Refashioning of Political Belonging...
jeff-smith-0iK-l7Z3sgU-unsplash
Odborný seminár o výskume chovu koní plemena Lipican ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV bude prezentovať výskum s názvom Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva.Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní sú súčasťou tradičných ľudových   ...
solen-feyissa-iurEAyYyU_c-unsplash
Role facebooku v komunitě olašských Romů se slovenskými kořeny v britském Leicesteru
Na seminári bude Mgr. Markéta Hajská Ph.D. z Katedry středoevropských studií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, prezentovať zistenia z výskumu v prednáške s názvom Role facebooku v komunitě olašských Romů se slovenskými kořeny v britském...
alexas_fotos-6W1voPFLfrc-unsplash
Odborný seminár o výskume slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku
Martina Sekulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Miloslav Bahna zo Sociologického ústav SAV budú prezentovať zistenia z longitudinálneho výskumu slovenských opatrovateliek seniorov v Rakúsku publikované v knihe Crossborder Care: Lessons...
gio-4usa-DguElY-unsplash
Odborný seminár o nútenej migrácii po 2. svetovej vojne
Pozývame Vás na odborný seminár, na ktorom Mgr. Jana Nosková, Ph.D. z Etnologického ústavu AVČR, v. v. i., pracovisko Brno predstaví výsledky výskumného projektu s názvom “Jo, něco se o tom vypráví…” Vzpomínky na nucenou migraci po 2....
fb_event_alebo_projektor
Akadémia rómskych štúdií 4
Ústav etnológie a sociálnej antropo­lógie SAV organizuje v dňoch 27. – 28. 11. 2018 IV. ročník Akadémie rómskych štúdií, ktorej cieľom je prezentovať aktuálne a prebiehajúce výskumy z oblasti rómskych štúdií v Čechách a na Slovensku. Akademický...